Baalse Hoef Bloemenboerderij is sinds 2023 BIO-gecertificeerd

Bij het ontstaan van de bloemenboerderij in 2021 wisten we direct dat we natuurlijke en duurzame bloemen wilden kweken, op het ritme van de natuur, zonder kunstmatige meststoffen of chemische bestrijdingsmiddelen. We zijn vanaf de start volgens een biologische productiemethode te werk gegaan, waarbij we onmiddellijk aan strikte regels moesten voldoet en waarop we ook werden gecontroleerd door een erkend controleorgaan. Deze controle wordt jaarlijks herhaald. Vanaf februari 2023 zijn onze éénjarige bloemen officieel BIO-gecertificeerd (onze tweejarigen volgen in 2024) en mogen we onszelf een ‘biologische bloemenboerderij’ noemen!

We hebben bij het kweken van de bloemen veel aandacht voor de gezondheid van onze bodem, we vinden het belangrijk dat deze levendig en vruchtbaar blijft. Bij het voeden van onze bodem maken we gebruik van gecertificeerde groencompost. Deze zorgt voor meer organische stof in de bodem. Dit dient als voedsel voor het bodemleven en bevordert daardoor de biodiversiteit. Veel diversiteit onder de grond, bijvoorbeeld wormen en micro-organismen, is positief voor een vruchtbare grond en de biodiversiteit bóven de grond.

Om onze éénjarige biologische bloemen gezond te houden, passen we ook wisselteelt toe. Dit betekent dat de verschillende soorten bloemen steeds op een andere plaats op ons veld komen te staan. Deze afwisseling is goed voor het bodemleven en helpt tegen bodemziektes en plagen. Op deze manier kunnen we prachtige gezonde bloemen kweken, zonder gebruik van kunstmatige meststoffen of chemische bestrijdingsmiddelen.